en vi

Co-working ở Aura có gì ?

Các gói phòng working

Các gói phòng event

Tìm Aura Him Lam ở đâu?

Số 1-3, đuờng D4, KDC Him Lam, P.Tân Hưng,
Quận 7, TP.HCM, Việt Nam.

Liên lạc

 +84 90 6049391

  info@auradistrict.com

Đăng ký nhận thông tin